اطلاعیه حدید: جزوات آموزشی چاپی تا چند روز آینده در بخش فروشگاه این وبسایت قرار داده خواهد شد...
02144094454

چند ساعت در هفته زیست بخوانیم؟

یک دانش آموز تجربی که پایه ضعیف دارد من ندیدم کمتر از ۱۵ ساعت در هفته بخونه و موفق بشه و اونی که تونسته زمانش رو به ۱۸ برسونه درصد بالای ۷۰ رو بهش خیلی خیلی خیلی نزدیک شده و این زمان رو رسوندن عزیزم یعنی مدیریت زمان خفن.

بنظر شخص بنده هر روز باید زیست در برنامه باشه و اینکه یک روز نخونی و یک روز دیگه دو پارت بخونی ، کار درستی نیست. باید تعادل درسارو مشخص کنی.

برنامه ترجیحی من: روز۱ درس جاری. | روز۲ درس جاری. | روز۳ .درس جاری. | روز۴ دوره یا قدیمی ها یا تکمیلها. | روز ۵ در جاری .| روز۶ درس جاری. | روز۷ دوره یا قدیمی ها یا تکمیلها.

یک نمونه برنامه پیشنهادی با توجه به برنامه ترجیحی گفته شده:

روز۱: پارت این روز ۲ ساعت و ربع هست. از روز اولی شروع می شود که دبیر محترمت درس جدید رو بهت داده. حتماً بایستی یکساعت روی دوره درس داده شده بدون زدن تست وقت گذاشته شود. این فاز به فاز تثبیت معروفه و باعث میشه اطلاعات نپره و پازل پراکنده ذهنیت در رابطه با درس جاری چیدمان درست پیدا کنه. میتونی از صفحه آموزش اون درس جزوه من رو به رایگان ببینی که پیشنهادم با کامپیوترت هست که اندازه مناسب داشته باشه. مابقی زمان رو به دوره جزوه و تبحر بیشتر اختصاص بده و اگر خوب درک کردی برو همین فصل رو جلوتر از استاد. درسنامه بخون و تعداد حداقل ده تست کدام گزینه نادرست می باشد بزن بصورت کتاب باز.

روز۲: پارت این روز ۲ ساعت و ربع است. این پارت رو به خواندن مجدد با دقت و سریع حداکثر یک گفتار یا ۷ صفحه جزوه اختصاص بده. نحوه خواندن رو در پست خودش گفتم. و تعداد حداقل ۲۵ تست را بزن. وسواس بخرج نده وسواسی ها خودشون رو از قبولی دور میکنی. ترتیب زدن تستها رو رعایت کن نادرستها، درستها ، یک و دو جاخالی دارها.

روز۳: پارت این روز ۲ ساعت و ربع است. این پارت رو به خواندن مجدد با دقت و سریع حداکثر یک گفتار دیگر فصل یا ۷ صفحه جزوه اختصاص بده. نحوه خواندن رو در پست خودش گفتم. و تعداد حداقل ۲۵ تست را بزن. ترتیب زدن تستها رو رعایت کن نادرستها، درستها ، یک و دو جاخالی دارها. تکمیل تستهای روز قبل رو اگر فرصت کردی انجام بده.

روز۴: پارت این روز ۳ ساعت هست. میتونی در این روز تکمیل تستها رو انجام بدی و زمانی رو برای دوره متن کتاب یا جزوه من بدون کادر ها اختصاص بدی. اگر فصل جاری اوکی هست از فصول قبلی که در سرفصل آزمون هست دوره انجام بدی که در پست خودش گفتم نحوه‌ش چجوریه.

روز۵: پارت این روز ۲ ساعت و ربع است. این پارت رو به خواندن مجدد با دقت و سریع حداکثر یک گفتار دیگر فصل یا ۷ صفحه جزوه اختصاص بده. نحوه خواندن رو در پست خودش گفتم. و تعداد حداقل ۲۵ تست را بزن. ترتیب زدن تستها رو رعایت کن نادرستها، درستها ، یک و دو جاخالی دارها. تکمیل تستهای فصل جاری رو اگر فرصت کردی انجام بده.

روز۶: پارت این روز ۲ ساعت و ربع است. این پارت رو به خواندن مجدد با دقت و سریع حداکثر یک گفتار دیگر فصل یا ۷ صفحه جزوه اختصاص بده. نحوه خواندن رو در پست خودش گفتم. و تعداد حداقل ۲۵ تست را بزن. ترتیب زدن تستها رو رعایت کن نادرستها، درستها ، یک و دو جاخالی دارها. تکمیل تستهای تا اینجا مانده رو انجام بده.

روز۷: در این روز ۳ الی ۴ ساعت برنامه داری. حسن ختام فصل جاری رو با خواندن ۱ ساعته فصل انجام میدی. ۱ ساعت تکمیل تستهاش. نهایتاً حداقل یک ساعت روی بخشهایی که خیلی اذیتت کرده از فصول مختلف میخونی این بخش خیلی مهمه و باعث میشه اون بخش ها تکرار بشه. میتونی درسنامه جزوه یا تحلیل یک آزمون رو هم انجام بدی.

مجموع: ۱۷ ساعت. میتونی از هر روز نیم ساعت کم کنی و برنامت رو به ۱۳ ساعت و نیم برسونی.

لطفاً توجه بکن که برنامه تشریح شده در بالا ممکنه با زمان بندی شخص تو مناسب نباشه و یک برنامه پیشنهادیه.

در روزهای آتی پکیج های برنامه ریزی شخصی در وبسایت قرار داده میشه.

محمد همدانی – دی ۱۳۹۸

This is an example of popup. Please create your custom popup inside your admin panel. Go to Settings > Right Click Popup
Powered by Right Click Popup