اطلاعیه حدید: جزوات آموزشی چاپی تا چند روز آینده در بخش فروشگاه این وبسایت قرار داده خواهد شد...
02144094454

دبیران باتجربه و دلسوز که مورد تأیید استاد همدانی هستند

دبیران دروس اختصاصی:

زیست‌شناسی: استاد کهندل | استاد اکبرپور | استاد مالک‌اشتر اسفندیاری | استاد زرندی | استاد عمارلو | استاد آرام‌فر | استاد شایسته | استاد هاشمی | استاد عظیمی | استاد خانم میرزائی

شیمی: استاد بابایی | استاد سلطانی | استاد فرزانه | استاد مصلایی | استاد جعفری | استاد حیدری سراج

ریاضیات: استاد سادات | استاد حیدری | استاد غریب دوست | استاد چراغی

فیزیک: استاد گنجی | اسناد نوکنده | استاد عربشاهی | استاد سلیمانی | استاد خانلو | استاد دانایی | استاد رفعت

دبیران دروس عمومی:

زبان: استاد جلالی | استاد جابری

عربی: استاد واعظی | استاد فلاح | استاد دیباج

ادبیات: استاد یکتا | استاد عبدالمحمدی

دین و زندگی: استاد کریمی | استاد فکری | استاد فروغی نیا

This is an example of popup. Please create your custom popup inside your admin panel. Go to Settings > Right Click Popup
Powered by Right Click Popup